Naše ordinace se specializuje na prenatální péče tj péči o těhotné ženy a speciálně o rizikově těhotné, o ženy mající probém s udržením gravidity  o ženy nemocné již před plánovanou graviditou . Toto vše s návazností na špičkové pracoviště -na porodnickou kliniku FN Motol kde pracujeme na částečný pracovní úvazek.

Poskytujeme komplexní péči v období gravidity včetně prenatální diagnostiky,screeningu vrozených vývojových vad, 3D/4D ultrazvukového vyšetření.

Důsledně uplatňujeme  "baby and mother friendly medicine"  pokud možno zcela bez intervencí a bez  nezbytné medikace .

V péči naší poradny budete do cca 36. týdne těhotenství, pokud Váš ošetřující lékař nerozhodne jinak.

Nabízíme i nadstandartní těhotenský program zahrnující vysoce individuální péči,ultrazvukové vyšetření při každé návštěvě, fotodokumentaci ultrazvukovéhovyšetření, genetické ultrazvukové vyšetření, 1.trimestrální screening, možnost konzultovat lékaře 7 dní v týdnu i mimo ordinační hodiny, vyšetření přesně na čas bez čekání, přednostní vyšetření

Určete si sama termín porodu dle termínu poslední menstruace.
(vlevo dole sloupek "Termíny v graviditě")