• komplexní gynekologická péče včetně preventivních prohlídek
 • poradna pro antikoncepci
 • poradna pro ženy v přechodu
 • 3D/4D ultrazvuk + komplexní ultrazvuková diagnostika
 • diagnostika a léčba
  • přednádorových změn děložního čípku včetně HPV typizace
  • poruch udržení moči
  • gynekologických zánětů
  • neplodnosti
 • poradna pro těhotné
  • rizikově těhotné
  • komplexní prenatální péče včetně 1.trimestrálního screeningu a detailní vyšetření k vyloučení vrozených vývojových vad
 • drobné chirurgické zákroky
 • klinický den  na přední pražské porodnické klinice
 • odběry krve k vyšetření
 • indiviuální péče:
  • návaznost na přední pražské gynekologicko-porodnické kliniky
  • možnost zasílání  E receptů
  • možnost konsultace zdravotního stavu i mimo ordinační hodiny
  • návaznost na další přední lékaře jednotlivých odborností    
  • GenScan  komplexní gentická analýza GenScan je sestavena na základě nejnovějších poznatků molekulární genetiky. Poznejte zdravotní rizika, která skrývá Vaše DNA , a nastavte tak do budoucna lépe svou preventivní péči, případně léčbu.Zvyšte kvalitu svého života a udržte si zdraví do vysokého věku.

   To, co zjistíme z prediktivní genetické analýzy předbíhá stanovení diagnozy i o několik let. Hlavním cílem tedy je zcela se rozvoji nemoci vyhnout či její nástup alespoň odálit. Analýza GenScan  tak využije to, co je napsáno v klientově DNA a zatím nemusí být "vidět" - a díky tomu jde o velice účinný nástroj personalizované prevence.

   GynScan prediktivní genetická analýza 18 fenotypů se zaměřením na ženy

   BRCA 1,2 screen genetická analýza zjišťuje přítomnost 24 nejčastějších mutací BRCA genů , které vedou ke zvýšenému riziku rakoviny prsu a vaječníků..Pokud se u Vás prokáže zvýšené riziko onemocnění, získáte konkrétní doporučení preventivní léčby.

Ceník

 

Výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami:

 • Posun menstruace  – 200,- Kč
 • Antikoncepce při nechráněném styku  – 200 ,- Kč
 • Superkonziliární UZplodu na vrozené vývojové vady  ve 20. týdnu gravidity- 1200.- Kč
 • 3D/4D ultrazvuk včetně záznamu na flash disk a barevné fotografie plodu - 1500.-Kč
 • Foto miminka při UZ vyšetření – 50, - Kč
 • Určení pohlaví plodu včetně foto – 500, - Kč
 • Sepsání žádosti k umělému přerušení těhotenství – 1000,- Kč
 • balíček služeb nehrazených zdravotními pojišťovnami- roční poplatek- 1000.-Kč
 • těhotenský balíček služeb nehrazených zdravotními pojišťovnami/ 1.trimestrální genetický screening,kontingenční test, sonomorfologické vyšetření plodu na vrozrmé vývojové vady  ve 20 t.t.,  UZ vyšetření plodu při každé návštěvě  včetně foto/  -10.000.-Kč
 • vakcina proti rakovině děložního čípku včetně aplikace 2600/cervarix/ - Gardasil  4500 Kč
 • HPV typizace vysoce rizikových kmenů 16,18,45 a další high risk  - 1500 Kč
 • GenScan komplexní genetická analýza dispozic k civilizačním chorobám - 17600 Kč
 • GynScan genetická analýza nejrizikovějších gentických dispozic se zaměřením na ženy - 8800 Kč
 • TromboGen stanocení rizika trombozy faktor V-leiden a faktor II-protrombin - 1600 Kč
 • BRCA1,2 screening riziko dispozice k herditárnímu karcinomu prsu - 2000 Kč